dovresutvalgte.no

Velkommen til Kvislingstadt

Den gamle delen av Kvislingstadt (Geilo) stasjon.
Under jorden ligger et moderne Bahnhof med seks spor.
Den gamle stasjonen brukes kun ved høytidlige anledninger.
Det er det eneste bygget som står igjen i det opprinnelige Geilo sentrum

I januar 1945 sendte nazisympatisøren Henrik Herland et brev til Ministerpresident Quisling. Etter et rekonvalesentopphold på Geilo var han så begeistret at han mente flere brystsyke måtte få tilgang til champagneluften på høyfjellet. Derfor foreslo han voldsomme utbygginger av Geilo og at det nye navnet på byen skulle bli Kvislingstadt. Her skulle folk med tuberkulose, astma, bronkitt og åndenød kunne bosette seg, arbeide og ha så normale liv som mulig med kunstindustri og produksjon av stålvareprodukter.

Med Nazi-Tysklands seier ble Kvislingstadt sentral i det nasjonalsosialistiske Norge. Det ble bygget dobbeltsporet jernbane og firefelts autobahn i alle fire himmelretninger, byen fikk ny underjordisk jernbanestasjon og egen flyplass. En by å regne med i Riket. Men byen ble ikke bare for de brystsyke, den ble også et yndet ferie- og møtested for eliten i Germania. 

Kvislingstadt har fått sentrale oppgaver i Norge, som f.eks å huse Vikens sentrale propagandakontor DNA (Deutsche Nachrichten Agentur). Det er også bygget et underjordisk lager under Hallingskarvet. Her finnes det et frøhvelv, enorme kvanta av næringsmidler, medisin og utstyr som enkelt kan distribueres i en krisesituasjon. Det indikeres også at det finnes atomsikre bomberomfasiliteter under Skarvet som kan huse landes ledelse i en evt. krigssituasjon.

Innbyggertallet i Kvislingstadt er på noen tiår mer enn tidoblet.

Kopi av autentisk brev til Quisling angående Kvislingstadt - 1945