dovresutvalgte.no

NORGE I DET TREDJE RIKET -
et foredrag om nazisme

Forfatteren Morten Brusletto holder foredrag om nazismen og hvordan den kunne artet seg i Norge

NORGE I DET TREDJE RIKET

Forfatteren har mange tanker om hvordan et nazistisk Norge kunne arte seg, for deg og meg. Med kunnskapen fra Dovres Utvalgte tar han tilhørerne med på en tur inn i et samfunn vi knapt tør tenke oss. På 45 minutter deler han sin kjennskap til nasjonalsosialismens røtter og tankegods. Han leser også utdrag fra boken som av en leser er beskrevet som en «apokalyptisk røverhistorie». Dette gir innsikt som gjør at man kan begynne å forestille seg hvordan et norsk nazisamfunn ville artet seg.

Foredragene egner seg for for historielag, foreninger og klubber som ønsker seg et annerledes innslag i sine medlemsmøter.

Ta kontakt på mortenb@viddaforlag.no eller på 922 30 193 for avtale