"Tyskland er IKKE i krig med Norge. Den største del av den norske hær og marine står lojalt overfor den tyske stridsmakt..."
Flyveblad fra den tyske kommandanten i Trondheim, april 1940
"Ta en gryte, et feiebrett og en kost, og gift deg med en mann"
Herman Göring, 1934
«Grunnideen er kjempegod og original; hvordan ville vår verden og vårt land blitt hvis det var Tyskland som vant krigen?»
Ingebrigt Steen Jensen, forfatter og reklamemann
"Du kan ikke være lojal nazist og samtidig tenke kritisk"
Hans-Günther Zempelin, i filmen The Hitler Youth
"Vår primære hensikt var å legge grunnen til et fritt Norge innen rammen av et stortysk rike"
Fra rettsoppgjøret mot NS-medlemmer etter krigen
«Wow, hvilken apokalyptisk røverhistorie. Som kunne ha vært dødelig virkelighet … Forfatteren må ha jobbet intenst med å samle både sitater og naziforståelse.»
Øyvind Risvik, redaktør og forfatter
"Tysklands fremtid er enten et større tysk rike - eller ingenting"
Reichsführer SS, Heinrich Himmler i en tale til SS-generaler i 1938
"Den eneste som fremdeles er privatperson i Tyskland, er den som sover"
Robert Ley, leder av Deutsche Arbeitsfront, DAF
"Morten Brusletto har skrevet en høyaktuell bok i en tid hvor grunnloven er satt til side for første gang siden 1945,"
Hågen Haugrønningen, forfatter
"Tysklands kamp er Norges kamp"
Vidkun Quisling, Januar 1941
«For det norske folk går veien til friheten og selvstendigheten fra nå av over Nasjonal Samling»
Rikskommissar Josef Terboven, 25. September 1940
«… syntes det var gøy å lese. Brusletto har en klar og direkte fortellerstemme.»
Halvor Hartz, forfatter
«Neste generasjon norske barn vil glemme at tyskerne kom som fiender og alle vil bli små nazier, tid og oppdragelse endrer så mangt»
Anonym tysk soldat utplassert i Norge, 1940
«… det behøves en hard, uforsonlig hånd til å forene det stri, egensindige norske folket»
Anonym tysk soldat utplassert i Norge 1941
«Det er menneskene fra Norden som har preget verden helt til i dag. Verdens herskerrase er den hvite mann, nordmenn f.eks. fra Setesdalen»
Click HeOpprop i Vår Kamp, 1935re
«Kvinnens oppdrag er å være vakker og føde barn»
Josef Goebbels, 1929
«Karakterdannelse går foran intellektet»
Førerens budskap til skolene
«Wehrmacht er ikke i fiendeland, men har rykket inn i Norge for å beskytte landet og sikre innbyggerne»
«Richtlinien für Norwegen» fra Wehrmacht 1940
«Så heldig for styresmaktene at folket de administrerer ikke tenker»
Adolf Hitler
Vårt mål: All norsk ungdom mellom 10 og 18 år under vårt banner
NS Ungdomsfylking 1942/43
Previous
Next

Ett annerledes liv -
i et norsk nazisamfunn

Ny bok i salg HER:
Dovres Utvalgte - Operasjon Spartakus

Martin Brolöcken ble født i 1972, som et ekte nazibarn i et nasjonalsosialistisk Norge. Vi følger ham under oppveksten og inn i arbeidslivet i Det Tredje Riket. Han er oppdratt til å være en del av herrefolket og tilhøre den herskende rase.

Men det er noe som skurrer.

Nye bekjentskaper og hendelser gjør at Martin etter hvert ser nasjonal-sosialismen med nye øyne. Han oppdager at myndighetene i den tyske hovedstaden Germania har skumle planer for befolkningen, planer de skjuler bak løfter om et bedre liv. Han setter både ekteskap, karriere og livet på spill for å stoppe Germanias bruk av avansert teknologi til å beholde kontroll på befolkningen.

Nazistene har regjert Norge i over 70 år og har fått til mye. Mange innbyggere lever godt, men ikke alle er like fornøyde. Også de som er på innsiden av systemet begynner å stille spørsmål. Det etableres hemmelige motstandsgrupper i flere land i Det Tredje Riket. I Norge heter den Dovre. Noen få utvalgte personer skal utføre Operasjon Spartakus, fra innsiden av systemet. De går under betegnelsen Dovres utvalgte.